Magnetoterapie - obecné informace

Léčebné používání magnetu v podobě magnetické rudy se objevilo již před začátkem našeho letopočtu, protože nejstarší písemné zprávy o léčebném využití pocházejí od Etrusků. K rozvoji tohoto typu léčby magnetoterapie však došlo až v 70. a 80. letech dvacátého století v souvislosti s technickým rozvojem vhodných přístrojů. Trvalé magnety mají slabý léčebný účinek, a tak očekávaného terapeutického účinku je možné dosáhnout s podstatně vyšším účinkem pomocí elektromagnetů, které navozují pulzní magnetické pole.

Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole nízké frekvence. Základními stavebními prvky našeho organismu jsou živé buňky, které jsou ohraničeny plazmatickou membránou. Vně i uvnitř těchto buněk probíhají biochemické reakce. Za určitých podmínek má membrána schopnost propouštět látky směrem do buňky nebo z buňky. Je to důležité, aby se důležité látky dostaly do buněčného jádra.

Pulzní magnetické pole svým působením mnohonásobně zvětšuje propustnost buněčných membrán.

Na ionty, které existují v buňkách a koloidním systému, působí mechanické síly vlivem elektrických potenciálů vyvolané magnetickým polem. Síly jsou synchronní s magnetickými pulzy a usměrňují pohyb iontů ve stejné frekvenci. Působením střídavých tlaků na buněčné stěny a zvýšením propustnosti iontových kanálků se zvyšuje látková výměna. Tento proces působící po určitou dobu vede k normalizaci elektrických potenciálních rozdílů (tj. zjednodušeně vysvětleno rozdíl mezi elektricky kladně nabitým povrchem buňky a záporně nabitým vnitřkem). Dochází ke zvýšené látkové výměně, výrazně se zvětší prokrvení a okysličení části těla, na kterou je pulzní magnetické pole aplikováno. Důležité je, že magnetické pole prochází celým organismem a tím působí na každou buňku.


Co víme o magnetickém poli?

Na základě klinických zkušeností i experimentálních prací řady světových pracovišť víme dnes bezpečně, že pulzní magnetické pole:

 • zmenšuje či úplně odstraňuje bolest
  Magnetické pole totiž ovlivňuje především silná nervová vlákna a omezuje přenos bolestivých prožitků z nervových zakončení do centrální nervové soustavy.

 • rozšíření krevních cév
  - rychle během několika minut v aplikované oblasti
  - při opakovaných aplikacích se léčebný efekt urychluje a prodlužuje
  - v důsledku rozšíření cév stoupá v léčené oblasti teplota až o 1°C

 • protizánětlivý efekt
  - u akutních i chronických zánětů, daný zlepšením prokrvení zánětlivé tkáně především přísun protilátek.

 • zmenšuje otoky

 • hojivý efekt
  - realizuje se na základě zlepšeného prokrvení tkáně a urychlení dělení buněk
  - vlivem pulzního magnetického pole dochází i k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže a podkoží.

Shrnutí