Rezonomie

 • Možnost změření rezonomických a geopatogenních zón moderními diagnostickými přístroji pro všechny naše stávající i nové klienty.
 • Ke všem léčebným kompletům získávají naši klienti toto měření zdarma!!!
 • Možnost získání a pořízení měřících přístrojů s bonusem pro všechny klienty...
 • Zdravý a šťastný život plný pohody bez bolestí hlavy a dalších zdravotních potíží, vynikající kombinace zjištění neg. rezonomických zón současně s léčbou fyzioterapií a doporučení léčebných postupů.
 • Možnost samostatného měření negativních rezonomických zón ve všech obytných prostorách.


Na podkladě dlouhodobých odborných výzkumů platí:

 1. Rezonance materiálů a živých organismů do 10 RES:
  - jedná se o relativně neškodné prostředí
 2. Rezonance materiálů a živých organismů 10-20 RES:
  - pro dospělého krátkodobě bezpečné, pro děti již škodlivé prostředí
 3. Rezonance materiálů a živých organismů 20-50 RES:
  - při opakovaném, nebo dlouhodobějším pobytu prostředí zdraví nebezpenčné všem živým oranizmům
 4. Rezonance materiálů a živých organismů nad 50 RES:
  - prostředí škodlivé i při krátkodobém pobytu